năm tuổi

Những người nổi tiếng thế giới cầm tinh con Mèo

Những người nổi tiếng thế giới cầm tinh con Mèo

Quốc tế - 23/01/2023 08:00

SKĐS - Nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein, ngôi sao bóng đá Lionel Messi và David Beckham, minh tinh Angelina Jolie, Drew Barrymore, Kate Winslet,... nằm trong số những người nổi tiếng thế giới tuổi Mèo.